Horní Věstonice a Pálava

Horní Věstonice

Essay writing services also need to be able to give you a guarantee of quality work. They need to offer a money-back guarantee so you can be confident that yоu are getting what you have paid for. This is important when yоu need your paper within a short period of time. The quality of your work will depend оn the writer you choose for best guarantee you better look here research paper writing service reviews before you place an order. You should also make sure that you arе able to contact the service if there are issues. They also need to have a phone number for yоu to call if you need to. This will give you peace of mind.

Obec Horní Věstonice se rozkládá na úpatí Pálavských vrchů. Do katastru obce o rozloze 783 ha zasahuje i chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní rezervace Věstonická nádrž a malou částí také národní přírodní rezervace Děvín. Aktuálně zde žije 433 obyvatel. Obec byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V roce 1334 získali mikulovské panství a hrad Děvičky Lichtenštejnové. Od té doby, po více než 500 let, byl osud s tímto panstvím úzce spojen. V listině z roku 1336 se obec jmenuje Nové Věstonice – Novo-Wistanicz. O obci jako o Horních Věstonicích se poprvé píše až v roce 1414 v lichtenštejnském urbáři.

 

Archeologická expozice

Archeologická expozice v Dolních Věstonicích přibližuje život lovců mamutů, kteří v době ledové tábořily na úpatí Pálavy. Unikátními exponáty jsou maketa sošky Věstonické Venuše z vypálené hlíny, jediný dochovaný  hliněný portrét ženy na světě a maska z mamutoviny.

 

Kalendář věků

Sprašový profil ve starém hliníku je významnou světovou geologickou lokalitou. Obsahuje pohřbené půdní horizonty z období teplejších výkyvů poslední doby ledové a je proto výstižně nazýván Kalendářem věků. Místo je důležité také z hlediska archeologie – ve výkopech nad profilem byly doloženy zbytky otevřených ohnišť lovců mamutů.

 

Pálava 

Hřeben Pálavy, tvořený čistými druhotnými vápenci, se táhne v délce necelých 20 km. V Chráněné krajinné oblasti Pálava se nacházejí čtyři národní přírodní rezervace (Děvín-Kotel-Soutěska, Křivé jezero, Slanisko u Nesytu a Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen), pět přírodních rezervací (Liščí vrch, Milovická stráň, Svatý kopeček, Šibeničník a Turold) jedna národní přírodní památka (Kalendář věků) a čtyři přírodní památky (Kočičí skála, Kienberg, Růžový kopec a Anenský vrch).Chráněná příroda Pavlovských vrchů je přístupná po značených turistických stezkách pro pěší i cyklisty.


 

Vinný košt Horní Věstonice

 7. května 

 

Otevřené sklepy I.

Horní a Dolní Věstonice

11. června

 

Otevřené sklepy II.

19. listopadu

 

Tradiční krojované hody

13. - 14. srpna

 

 

 


691 81 Horní Věstonice 59(mapa)
tel.: +420 608 635 022