Lednicko-valtický areál

Lednice patří k  nejnavštěvovanějším místům naší vlasti. Tuto prioritu obec získala díky zámku a zámeckému parku, které ročně navštíví velké množství návštěvníků. Lednice je součástí Lednicko – valtického areálu vyhlášeného v roce 1992 za krajinnou památkovou zónu. Tato kulturní krajina s mnoha přírodními skvosty a památkami byla navíc v prosinci 1996 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.   

You cаn choose between a few different services. You can check out their website and see if they have what you need. You will get a price and see if they can deliver the work you need. They have a price calculator, so you can sее how much it will cost to order an essay. If they do not have what you need, they will give you a full refund. You will also be able to contact the writer and аsk them questions, so you know what your essay is going to cost before you make the payment. You cаn also check out reviews here https://www.techolac.com/education/best-essay-writing-service-review/ to see what other students have said about them. You will see a list of services, so you can see if they cover what you need. You will also see if they have any guarantees in place, and this will give you peace of mind that you will get a quality paper.

 

Dokonalým rámcem lednického zámku je rozsáhlý krajinářský park s unikátní sbírkou stromů a četnými romantickými stavbami, z nichž nejvíce vyniká Minaret, ojedinělá architektonická památka vystavěná podle projektu Josefa Hardmutha v letech 1797 – 1804. Na začátku 19.století byl před zámkem vyhlouben rybník, ve kterém bylo navršeno 16 ostrovů, některé propojené mosty.

 

Bělostná stavba Randez-vous  vypadá, jako by sem bylo přeneseno zákoutí ze starého Říma, neboť připomíná stavby triumfálních oblouků, jaké v Římě stavěli vítězným vojevůdcům. Nazývá se také Dianin chrám na počest Diany, římské bohyně lovu, na nějž se vydávala nejraději v noci a proto i bohyně luny. Vystavěl jej v letech 1810 – 1812 architekt Josef Kornhäusel.

 

Tři Grácie

 Sousoší tří antických bohyní – Athéna, Afrodité a Artemis – vytesané z jednoho balvanu, od Leopolda Fishera. Tvoří polokruh, spočívající na 12 jónských sloupech, jímž odpovídá rovněž tolik výklenků ve stěně. Chrám z roku 1818 vytvořil pohledovou protiváhu Rybničnímu zámečku na protějším břehu Prostředního rybníka.  

 

Nejmladší stavbou Lednicko – valtického areálu, postavenou v roce 1854 podle plánů Georga Wingelmüllera stavitelem Janem Heidrichem na palouku v Bořím lese, je novogotická pilířová kaple zasvědcená patronovi myslivců a střelců –  Svatému  Hubertu.     

 

Na louku zalesněného táhlého hřbetu Reistny zasadil kníže Jan I. Z Lichtenštejna v letech 1817 – 1823 skvělou ukázku stavitelského umění: Reisten – kolonádu.      

 

V letech 1810 – 1811 vybudovali Lichtenštejnové v lužních lesích na levém břehu Dyje monumentální empírovou jednopodlažní budovu loveckého zámku vynikající architektonické hodnoty. Průčelí je členěno korintskými sloupy, balkón průčelí a část křídla přízemního traktu zdobí reliéfy s antickými motivy.

 

Janův hrad

Romantickou umělou hradní zříceninu postavil z pověření knížete Aloise I.  Z Lichtenštejna v letech 1807 – 1810 Josef Hardtmuth ( mimo jíné zakladatel a majitel továrny na světoznámé tužky ). Jednopatrová zřícenina hradu se čtyřmi polozbořenými věžicemi má čtvercové nádvoří obehnané vysokými hradbami se střílnami. Dnes je v jejích prostorách expozice zemědělského muzea a bývá využívána jako obřadní svatební síň.   

 

Kníže Jan z Lichtenštejna dal osázet kraje rybníků skupinami stromů a břehy rybníků okrášlil loveckými zámečky, dostalo se i Hlohovci ozdoby v podobě Hraničnímu zámku. Je to masivní stavba na západním kraji Hlohoveckého rybníka, jehož jedna polovice byla postavena na rakouské, druhá na moravské straně, jak nám připomíná i nápis na fasádě:“ Zwischen Österreich und Mähren“

 

Valtice

Původně hrad, založený snad již ve 12.století, pasovskými biskupy nebo rakouským rodem Seefeldů (až do roku 1920 Valtice patřily k Dolním Rakousům), od roku 1387 až do roku 1945 náležel Liechtensteinům. Několikrát přestavován, v 2.polovině 16.století renesanční úpravy. Poškozen Švédy vletech 1645-1646, poté dlouhodobá barokní přestavba.


 

Vinný košt Horní Věstonice

 7. května 

 

Otevřené sklepy I.

Horní a Dolní Věstonice

11. června

 

Otevřené sklepy II.

19. listopadu

 

Tradiční krojované hody

13. - 14. srpna

 

 

 


691 81 Horní Věstonice 59(mapa)
tel.: +420 608 635 022