Mikulov

Zámek Mikulov

Mikulov – historické středověké jádro města bylo již v roce 1952 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Hlavní dominantou je renesanční zámek, který byl za nejslavnějších dob sídlem olomouckého biskupa kardinála Františka Ditrichštejna. Mikulov byl tehdy faktickým hlavním městem Moravy.  

There are a lot of essay writing services out there, and you’ll find one that will give yоu the work you need. You need to make sure the essay service іs the right one for you you can look up here essay writing websites to find the best option. There are a lоt of scam services out there. You can gеt a bad service, or one that is not up to the task yоu need. The best essay writing services are those that give you a good price and quality work. They are also the ones that have writers who have graduated from top universities іn the US and UK. This will give you peace of mind that your paper will bе written by a writer with an English degree.

 

Za dominantu mikulovského náměstí může být považována kašna se sochou Pomony a morový sloup .Kašna oživuje prostor náměstí od roku 1680. Ve své figurální struktuře alegoricky symbolizuje stojící ženskou postavu se štítem, nesoucí ditrichštejnský znak dvou vinařských nožů a roh hojnosti.Autorem díla je nejspíše Ferdinant Grosse, který v Mikulově pracoval v roce 1703.

  

Obří sud

Na předhradí u tzv. Udírenské věže byl za přestavby zámku kardinálem z Dietrichsteina vybudován u hradby prvního předhradí trakt s divadelním sálem, připomínaným roku 1640, a vysokým sklepením. Sem byl v roce 1643 umístěn obří sud na desátkové víno o obsahu 1014 hl z dílny brněnského bednáře Kryštofa Špechta.  

 

Ditrichštejská hrobka

Pohřební kaple Ditrichšteinů vystavěna na jihozápadní straně kostela sv. Anny s napodobeninou z italského Loreta v průběhu let 1623-1656. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí podle návrhu J.B.Fischera z Erlachu.Stavbu značně poškodil zničující požár města v roce 1784.

 

Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána (původně nazývaném Tanzberg)

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na  jeho vrcholu naleznete kostel zasvěcený patronu proti morovým nákazám sv. Šebestiánovi, který tvořil vrchol symbolické posvátné pouti s křížovou cestou.V roce 1631 byl doplněn samostatnou kampanilou se zvonem. 

 

Kozí hrádek

je dnes  po nedávných terénních úpravách volně přístupným odpočinkovým místem s neobyčejným výhledem.

 

Jeskyně Na Turoldu

největší a nejvýznamnější jeskyně Pavlovských vrchů. Délka všech chodeb, síní a dómů přesahuje 1 km a je významným zimovištěm netopýrů.

 

Vinný košt Horní Věstonice

 7. května 

 

Otevřené sklepy I.

Horní a Dolní Věstonice

11. června

 

Otevřené sklepy II.

19. listopadu

 

Tradiční krojované hody

13. - 14. srpna

 

 

 


691 81 Horní Věstonice 59(mapa)
tel.: +420 608 635 022